Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.03.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/doktorica opće medicine  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
31.03.2020.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Obiteljski stan
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
Kontakt:
pismena zamolba: Ante Starčevića 12, Metković 20350
Ostale informacije:

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ ANTE STARČEVIĆA 12, METKOVIĆ Ur.broj: 02-53 Metković, 21.01.2020. godine Na temelju članka 31.Statuta Doma zdravlja Metković, ravnatelj Doma zdravlja Metković , Ante Starčevića 12, raspisuje NATJEČAJ: za prijem u radni odnos za mjesto doktor opće medicine u ordinaciji obiteljske medicine, 1 izvršitelj m/ž na određeno vrijeme do povratka doktorice s bolovanja za rad u Domu zdravlja Metković Uvjeti: -medicinski fakultet -specijalistički ispit -položen stručni ispit -odobrenje za samostalan rad -1 godina radnog iskustva Uz pisanu zamolbu (vlastoručno potpisanu) kandidati su dužni priložiti: -diploma; -životopis; -domovnica; -osobna iskaznica; -uvjerenje o položenom stručnom ispitu; -odobrenje za samostalan rad (licenca); -dokaz o radnom iskustvu, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja; Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostave izvornike. Probni rad iznosi 2 mjeseca. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Sukladno čl.13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N.br.82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanja toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na pismeno testiranje/razgovor radi provjere znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Dom zdravlja Metković zadržava pravo, do donošenja odluke o izboru, poništiti ovaj natječaj. Prijave na natječaj predaju se u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno u rokovima naznačenim u tekstu natječaja od dana objave natječaja na adresu: Dom zdravlja Metković, Ante Starčevića 12, Metković, s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto doktor opće medicine“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Objavom obavijesti o izboru kandidata na mrežnoj stranici Doma zdravlja Metković, u roku od osam dana od dana izbora kandidata, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja. NAPOMENA: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dom zdravlja Metković jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. RAVNATELJ: mr. Mihovil Štimac, dipl.oec

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
105528398
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.