Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 01.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/doktorica medicine  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
01.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
4
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije
Kontakt:
pisana zamolba: Krapina,Dr. Mirka Crkvenca 1
Ostale informacije:
Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ  KLASA: 500-01/20-01/85, Ur.broj: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine u svezi s člankom 24.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17.),Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta
Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u Timu 1 (m/ž) –četiri (4) izvršitelj-a/-ice na neodređeno vrijeme vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija
Uvjeti: VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,
odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,
položen stručni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti: životopis
presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe ili diplome),
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),
dokaz o položenom stručnom ispitu -preslika
presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore
potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca) o traženom radnom iskustvu u struci, samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo propisano kao uvjet.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.
Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda, te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.
Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji- ) ) . Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.
Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr .
Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1,s naznakom „ Za natječaj“,u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118659502
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.