Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/doktorica medicine specijalizant/specijalizantica iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar
Kategorija:
Mjesto rada:
Vukovar
Rok prijave:
31.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar
Kontakt:
pismena zamolba: ŽUPANIJSKA 35, 32000 VUKOVAR
Ostale informacije:
Temeljem članka 20. Statuta Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar, djelomičnog odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2020. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, KLASA: 131-01/20-01/201, URBROJ: 534-04-2-2/6-20-02 od 02. listopada 2020. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (”Narodne novine” br. 83/15) privremeni ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar objavljuje sljedeći NATJEČAJ ZA PRIJAM SPECIJALIZANATA I.Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar raspisuje natječaj za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine - 1 izvršitelj
Dermatologije i venerologije – 1 izvršitelj
Gastroenterologije – 1 izvršitelj
Infektologije – 1 izvršitelj
Kliničke radiologije – 1 izvršitelj
Opće kirurgije – 3 izvršitelja
Otorinolaringologije – 1 izvršitelj
Psihijatrije – 2 izvršitelja
Urologije – 1 izvršitelj II. Opći uvjeti koje pristupnici za odobravanje specijalizacije moraju ispunjavati su: - zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja stručnog zvanja doktor medicine - odobrenje za samostalan rad. III. Pristupnici su obvezni zamolbi priložiti preslike sljedećih dokumenata:
1. diplome 2. odobrenja za samostalan rad 3. prijepis položenih ispita na studiju 4. potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija 5. nagrada za vrijeme studija (rektora ili dekana) 6. potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija 7. popis objavljenih radova i kopije radova; za radove indeksirane u CC, SCIE, SSCI potrebna je potvrda o indeksiranosti iz knjižnice medicinskog fakulteta ovjerena pečatom i potpisom odgovorne osobe 8. ugovor o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 9. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana 10. potvrda HZMO-a o radnom stažu ne starija od dana objave natječaja 11. domovnice 12. osobne iskaznice i 13. životopisa. IV. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Zamolbe kojima nisu priloženi dokumenti iz točke III. pod rednim brojvima 1., 2., 3., 4., 9., 10., 11. i 12. smatraju se nepotpunim zamolbama. Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata. Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15). Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje natječaja su izričito suglasni da Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/2017) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javno ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine”, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom status iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Odluka o izboru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja. V. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, Večernjem listu i internetskim stranicama Ministarstva zdravstva, Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vukovar. VI. Prijave na natječaj uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, podnose se najkasnije do 31. listopada 2020. od dana objavljivanja natječaja i to pisanim putem na adresu Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar, Županijska 35, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za specijalizaciju iz ________________________“.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109637079
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.