Doktor/doktorica medicine-specijalista/specijalistica pedijatar/pedijatrica  HZZ OGLAS

24 dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA KUTINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Popovača
Rok prijave:
31.05.2021.

O poslu

Mjesto rada:
POPOVAČA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA KUTINA
Kontakt:
pisana zamolba: Dom zdravlja Kutina, A.G. Matoša 42, 44230 Kutina
Ostale informacije:
N A T J E Č A J za prijem u radni odnos jednog doktora medicine – specijaliste pedijatrije (m/ž) s mjestom rada u ugovornoj pedijatrijskoj ordinaciji u Domu zdravlja Kutina, lokacija Popovača. Natječaj se raspisuje na neodređeno vrijeme. Uvjeti koje kandidat/kinja moraju ispunjavati: - VSS doktor medicine – specijalista pedijatrije (m/ž) - Položen specijalistički ispit - Odobrenje za samostalan rad (licenca) - Poznavanje rada na računalu. Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti sljedeću dokumentaciju (u preslici): • dokument o završenoj stručnoj spremi (diploma) • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu • odobrenje za samostalan rad (licenca) • domovnicu • životopis • elektronički zapis o radnom stažu HZMO • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci. Kandidati/kandidatkinje koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju ostvariti će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem. Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidati/kandidatkinje koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Odluka o odabiru biti će objavljena na mrežnoj stranici Doma zdravlja Kutina: www.dz-kutina.hr (rubrika: Natječaji), te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani. Osobni podaci sadržani u dokumentaciji koju je potrebno priložiti, prikupljaju se u svrhu provođenja natječajne procedure i izbora kandidata za prijem u radni odnos, te podnošenjem molbe za popunu oglašenog radnog mjesta, kandidat/kinja daje Domu zdravlja Kutina privolu za korištenje njegovih/njezinih osobnih podataka u navedenu svrhu. Prijave se podnose u pisanom obliku do popune radnog mjesta, na adresu: DOM ZDRAVLJA KUTINA, A. G. Matoša 42, 44320 Kutina, poštom ili osobno, u upravu DZ Kutina.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110639067
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.