Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/ doktorica medicine specijalist/ specijalistica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Rab
Rok prijave:
10.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
RAB, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
5 mjeseci
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
pismena zamolba: F. Čandeka 6/A, Rijeka
Ostale informacije:

Na temelju odredbe članka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko - goranske županije, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/2018), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PGŽ raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto: DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST/DOKTOR MEDICINE na neodređeno puno radno vrijeme - 3 izvršitelja - mjesto rada Primorsko - goranska županija, i to: 1 u ispostavi u Rabu, 1 u ispostavi u Malom Lošinju i 1 u sjedištu u Rijeci na određeno puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika - 2 izvršitelja - mjesto rada Primorsko - goranska županija, i to: 1 u ispostavi u Opatiji i 1 u sjedištu u Rijeci Uvjeti: VSS - završen medicinski fakultet (doktor medicine) odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore (važeća licenca) položen stručni ispit i radno iskustvo u trajanju obveznog pripravničkog staža, osim doktora medicine koji su u Republici Hrvatskoj završili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine upisan nakon 1. srpnja 2013. godine vozačka dozvola B kategorije poznavanje rada na PC-u Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: < >dokaz o državljanstvu - preslika osobne iskaznice ili domovnice dokaz o stručnoj spremi - preslika diplome preslika odobrenja za samostalan rad izdano od nadležne komore - važeća licenca preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, osimdoktora medicine koji su u Republici Hrvatskoj završili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine upisan nakon 1. srpnja 2013. godine dokaz o radnom stažu - elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, ne starije od dana objave natječaja dokaz o položenom ispitu B kategorije preslik indeksa ili druge isprave iz koje je razvidan datum upisa na studij - samo za doktore medicine koji su studij upisali nakon 1. srpnja 2013. godine Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. U skladu s odredbom članka 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18) od izabranog kandidata pribaviti će se podatci iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru. Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Zavod za hitnu medicinu PGŽ pridržava pravo za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem telefona. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatra se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ista neće razmatrati. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije, Rijeka, Franje Čandeka 6/A, s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa" u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru. Zavod za hitnu medicinu PGŽ

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103359295
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.