Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.01.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/doktorica medicine-specijalist/specijalistica hitne medicine-doktor/doktorica medicine u timu 1  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
27.01.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije
Kontakt:
pisana zamolba: DR. M. CRKVENCA 1, 49000 KRAPINA
Ostale informacije:
Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA:003-01/20-01/18, Ur.broj: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ,KLASA: 500-01/20-01/85, Ur.broj: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta:
1. Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u Timu 1 (m/ž) –dva ( 2 ) izvršitelj-a/-ice na određeno vrijeme uz probni rok od tri mjeseca, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija
Uvjeti: VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,
odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,
položen stručni ispit.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti: životopis,
presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe ili diplome),
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),
dokaz o položenom stručnom ispitu -preslika
presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore
potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca) o traženom radnom iskustvu u struci, samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo propisano kao uvjet,

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu de se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči Zavoda, web stranci Zavoda, te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze utvrđene posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo. Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji- ) ) . Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju .
Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr .
Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1,s naznakom „ Za natječaj",u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama». O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr .
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
119847472
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.