Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „ruke koje mogu sve ii“  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Lokalna akcijska grupa "Zeleni trokut"
Kategorija:
Mjesto rada:
Lipik
Rok prijave:
16.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
LIPIK, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
30
Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Lokalna akcijska grupa "Zeleni trokut"
Kontakt:
pisana zamolba: Marije Terezije 27, 34551 Lipik
Ostale informacije:
Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.16.0407 „Ruke koje mogu sve II“ LAG-a „Zeleni trokut“ raspisuje: JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme - Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve II“ Radno mjesto: Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve II“ UP.02.1.1.16.0407, na određeno vrijeme, 6 mjeseci. Mjesto rada: područje LAG-a „Zeleni trokut“ (obuhvaća Grad Lipik, Grad Novsku, Grad Pakrac, Općinu Jasenovac i naselje Janja Lipa sa područja Grada Kutina) Broj radnih mjesta: 30 Opis poslova: pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova,
održavanje čistoće stambenog prostora /domova krajnjih korisnika,
dostava namirnica,
pomoć pri oblačenju i svlačenju,
pomoć u održavanju osobne higijene,
podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo,
pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično),
pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
ostali poslovi po nalogu poslodavca, a prema potrebi korisnika.
Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete: punoljetnost,
osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom,
prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih će se dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice. Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.
Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti: zamolba,
životopis,
preslika osobne iskaznice,
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja),
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od teže zapošljivih/ranjivih skupina potrebno je dostaviti sljedeće: Žene od 50 godina i više: osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja: uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice: odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.: rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice: potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice: rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
Kriteriji odabira za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine: - prednost za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine utvrđivati će se slijedećim pravom prednosti: 1. pripadnice neke od teže zapošljivih/ranjivih skupina (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice), 2. ostale kandidatkinje koje ispunjavaju sve propisane uvjete. - ukoliko se na ovaj Natječaj javi više kandidatkinja pripadnica iste skupine iz prethodnog stavka u odnosu na broj raspoloživih radnih mjesta, izbor zaposlenica vršiti će se temeljem provedenog intervjua u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Ukoliko kandidatkinja prijavljena na natječaj ne pristupi na intervju, smatrati će se da je odustala od prijave. Obavijest o mjestu i terminu održavanja intervjua biti će objavljena na službenim stranicama LAG- „Zeleni trokut“ www.lag-zelenitrokut.com najkasnije deset (10) dana od isteka roka za dostavu prijava. Prilikom odabira kandidatkinja za zapošljavanje LAG „Zeleni trokut“ dužan se je pridržavati načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije. Što se tiče lokacije na kojoj će zaposlene osobe odrađivati njegu starijima i nemoćnima, neovisno o mogućnosti odabira lokacije, prvenstveno će se voditi računa o prednosti pri zapošljavanju ranjivih skupina. Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s nalaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će se skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Ostale odredbe: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili potvrdu liječnika opće prakse dostavlja izabrana kandidatkinja nakon obavijesti o izboru, a prije potpisivanja Ugovora o radu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositeljice nepotpunih prijava neće biti pozvane na dopunu prijave. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Kutina te Područni ured Požega. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: LAG „Zeleni trokut“, Marije Terezije 27, 34551 Lipik s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Ruke koje mogu sve II“ – NE OTVARAJ“. O rezultatima o odabiru kandidatkinje će biti obaviještene. Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama LAG-a "Zeleni trokut", te stranicama partnera na projektu: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Požega, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Kutina, Centra za socijalnu skrb Pakrac i Centra za socijalnu skrb Novska.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125365285
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.