Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 20.08.2018. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor/direktorica sektora za izvršnu produkciju i logistiku

- dana
Poslodavac:
RIJEKA 2020 d. o o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. (dvije tisuće i dvadesete)
Kategorija:
Graditeljstvo i geodezija
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
20.08.2018.
Mjesto rada:RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:5 godina
Vrsta zaposlenja:Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Vozački ispit:Kategorija B
Poslodavac:RIJEKA 2020 d. o o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. (dvije tisuće i dvadesete)
Kontakt:pismena zamolba: Delta 5,Rijeka
Ostale informacije:

NATJEČAJ za radno mjesto: Direktor sektora za izvršnu produkciju i logistiku, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme Rok prijave: 3. kolovoza 2018. Radno mjestoNaziv radnog mjesta: Direktor sektora za izvršnu produkciju i logistiku Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska Vrsta ugovora: ugovor na određeno vrijeme, do 31.3.2021., puno radno vrijeme Probni rad: nije uvjet Kratki opis poslova:Direktor sektora za izvršnu produkciju i logistiku upravlja poslovima realizacije javnih događanja u sklopu programa Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, što uključuje tehničku produkciju, pripremu lokacija održavanja programa, potrebnu logistiku vezano uz odvijanje događanja, organizaciju ugostiteljstva, organizaciju prijema gostiju (hospitality služba) i druge povezane poslove. Direktor sektora organizira i upravlja Sektorom za izvršnu produkciju i logistiku, uključivši planiranje i praćenje godišnjih i višegodišnjih planova rada i razvoja u djelokrugu sektora, upravljanje timom zaposlenika i vanjskih suradnika, upravljanje poslovima nabave i proračunom Sektora te obavlja druge slične poslove. Izravno surađuje s timovima zaduženim za kreiranje i planiranje programskih aktivnosti, kao i s partnerima koji sudjeluju u programu Rijeke 2020 (javne ustanove i organizacije iz Rijeke, Hrvatske i inozemstva). Detaljan opis poslova za radno mjesto Direktor sektora za izvršnu produkciju i logistiku kao i opis poslova iz djelokruga[DV1] Sektora za izvršnu produkciju i logistiku dostupan je u prilogu natječaja na stranicama www.rijeka2020.eu. O nama.Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija. Program Rijeke 2020 razvija se pod sloganom „Luka različitosti“ a konceptualno je oblikovan oko tri teme: voda, rad i migracije. Program obuhvaća kulturni i umjetnički program koji je strukturiran u 7 programskih pravaca, program razvoja kapaciteta te program sudjelovanja zajednice. Razvija se u dvije faze: priprema projekata, produkcija umjetničkih radova i pilot programi (do 2020.g.) i službeni program Europske prijestolnice kulture (2020. g.). Programska događanja obuhvaćaju sve formate: kazališne, plesne i operne predstave, koncerte klasične i popularne glazbe, izložbe, umjetničke i arhitektonske intervencije u javnom prostoru, performanse, filmske projekcije, festivale, književne programe i drugo. Događanja se odvijaju na uobičajenim mjestima (kazališnim i kino dvoranama, galerijama i muzejima, kulturnim centrima), na otvorenom (ulice, trgovi, luka, šume, parkovi…) i u različitim drugim prostorima (bivši industrijski prostori, brodovi, vlakovi…). Program se realizira u Rijeci te u brojnim drugim mjestima na području Kvarnera i Gorskog Kotara. Ukoliko želite raditi u fleksibilnom i poticajnom okruženju te razvijati svoje potencijale radeći na jedinstvenom, dinamičnom, kompleksnom i atraktivnom međunarodnom projektu, koji pruža brojne mogućnosti napretka i učenja, RIJEKA 2020 d.o.o. pravo je mjesto za vas. Uvjeti VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15) Iznimno, na ovo radno mjesto mogu se zaposliti osobe koje nemaju odgovarajuću razinu stručne spreme ako su istaknuti stručnjaci u svom području s najmanje 9 godina radnog iskustva na sličnim poslovima najmanje 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima, poznavanje propisa vezanih uz organizaciju javnih događanja poznavanje aktualnih trendova u tehničkoj produkciji u kulturi i umjetnosti stručne, radne i organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu, vozačka dozvola B kategorije. Pod pojmom "radno iskustvo" podrazumijeva se rad u jasno vidljivom trajanju u svim oblicima rada, uključujući rad temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili rad ostvaren u okviru samostalne djelatnosti, volonterskog staža, pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično. Pod pojmom "slični poslovi" podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtijevanu stručnu spremu. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Traženi profilTražimo osobu koja: ima razvijena znanja i vještine u upravljanju izvršnom i tehničkom produkcijom zahtjevnih, obimnih i kompleksnih javnih događanja i projekata, te koja svoja iskustva želi primijeniti na jedinstvenom međunarodnom projektu, ima bogato iskustvo u radu s umjetnicima i kulturnim i umjetničkim organizacijama i ustanovama, je snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči, koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtijevan projekt te koja može raditi u izazovnom okruženju i pod pritiskom, je visoko motivirana, pokazuje visoku razinu inicijativnosti, koja sama sebe pokreće i koja je sposobna raditi samostalno bez svakodnevnog nadzora, novim projektima i izazovima pristupa na proaktivan i kreativan način, razmišlja strateški i ima sposobnost definiranja i postizanja ciljeva visoke razine, je sposobna samostalno rješavati probleme, a istovremeno pokazuje sklonost timskom radu, zna upravljati timom i delegirati zadatke, ali i koja je spremna odraditi i operativne zadaće kada je to potrebno, voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima te rad u brzom tempu, ima izvrsne komunikacijske, organizacijske i pregovaračke vještine, je sposobna istovremeno upravljati s više projekata i prioriteta, poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito, kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način. Prednost će imati kandidati koji imaju iskustva rada na međunarodnim projektima, i/ili imaju iskustva u različitim umjetničkim disciplinama, odnosno kulturnim djelatnostima, i/ili imaju iskustva vođenja kulturnih projekata većih razmjera te koji pokazuju visoku razinu informiranosti i razumijevanja projekta „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“. Prijavna knjiga projekta „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“ dostupna je na stranicama www.rijeka2020.eu (izravna poveznica: https://goo.gl/enzXHG) Nudimo izazovan i dinamičan posao u timu u kojem se cijene izvrsnost, znanje, inicijativnost i snalažljivost, priliku za osobni i profesionalni razvoj, stabilna i stimulativna primanja, ugodno radno okruženje u kojem se cijeni mišljenje svakog pojedinca, sudjelovanje u razvoju inovativnih poslovnih ideja i međunarodnih projekata, fleksibilno radno vrijeme. PrijavaUz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome); dokaz o ukupnom trajanju radnog iskustva od najmanje 5 godine (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ako je kandidat strani državljanin drugi jednakovrijedan dokaz) i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno trajanje radnog iskustva (nakojim poslovimajekandidatradiotekolikodugo(preslikaodlukaoimenovanjui/ilirasporeduna radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ilipotvrda poslodavca i/ili slično); dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na sličnim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje 5 godine, koji sadrži vrstu poslova koje je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao te poslove; preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo; < > iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja; motivacijsko pismo (do 5000 znakova). Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga. Jezik prijave Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača. Podnošenje prijave Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Direktora Sektora za izvršnu produkciju i logistiku – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka. Prijave na natječaj podnose se u roku od 28 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 3. kolovoza 2018. godine. Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava. Ostale odredbe i napomeneUrednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Dostavljena dokumentacija se ne vraća. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja. Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Prilog uz natječaj: detaljan opis poslova Direktora Sektora za izvršnu produkciju i logistiku, opis poslova iz djelokruga Sektora za izvršnu produkciju i logistiku [DV2] . Prilog je objavljen uz oglas za natječaj na stranicama www.rijeka2020.eu

Podaci su preuzeti sa:www.hzz.hr
Šifra radnog mjesta:93658604

Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.

Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare