Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani socijalni radnik/diplomirana socijalna radnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Križevci
Kategorija:
Mjesto rada:
Križevci
Rok prijave:
09.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Križevci
Kontakt:
pisana zamolba: Bana Josipa Jelačića 5, 48260 Križevci
Ostale informacije:
Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Križevci KLASA: 023-01/15-01/1, URBROJ: 2137-92-10/08-15-3 od 13.1.2015.g., Centar za socijalnu skrb Križevci raspisuje
NATJEČAJ
Za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, uz probni rad od tri mjeseca, u Centru za socijalnu skrb Križevci: Socijalni radnik I. vrste– 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Križevci
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišno studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 258. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 18/22, 46/22, 119/22)
da ne postoji zapreka iz čl. 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 18/22, 46/22, 119/22)
- 1 godina radnog iskustva u struci - odobrenje za samostalan rad - položen vozački ispit – B kategorije

Uz prijavu se prilažu: životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
dokaz o položenom stručnom ispitu
presliku Odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 30 dana
presliku vozačke dozvole.


Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavaju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf Prijave (vlastoručno potpisane) na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od petnaest dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Centra za socijalnu skrb Križevci, Bana J. Jelačića 5, Križevci s naznakom „Natječaj za socijalnog radnika“. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Križevci (https://www.czss-krizevci.hr/), a sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128362943
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.