Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Diplomirani/a socijalni/a radnik/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina
Kategorija:
Mjesto rada:
Sveti Ivan Zelina
Rok prijave:
13.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SVETI IVAN ZELINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina
Kontakt:
mobitel: 099 3118646
pisana zamolba: Ul. braće Radića 2, 10380 Sveti Ivan Zelina
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina, Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina, objavljuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto - socijalni radnik ( radno mjesto I. vrste) – jedan izvršitelj (m/ž) Uvjeti: - Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike - 1 godina radnog iskustva u struci - položen stručni ispit uz iznimke iz čl. 258. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22,119/22) - da ne postoji zapreka iz čl. 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22,119/22) Posebna znanja i vještine: •Odobrenje nadležne komore za samostalan rad prema posebnim propisima •Položen vozački ispit B kategorije •Poznavanje rada na računalu. Mjesto rada: Sveti Ivan Zelina Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: - životopis - dokaz o državljanstvu - presliku diplome - presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita - odobrenje nadležne komore za samostalan rad - dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana) Izvornik navedenih dokumenata predočit će se prije sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme. Na oglas za posao se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas za posao priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UsetDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju za posao. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina, pismenim putem ili osobnom dostavom na adresu: Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina, Ulica braće Radića 2, 10 380 Sveti Ivan Zelina ili e-mail adresu: [email protected] Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina da u njoj navedene osobne podatke prikupljaju i obrađuju u svrhu zapošljavanja te da ih može koristiti u svrhu kontaktiranja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti pisano obaviješteni u roku od osam dana od izbora kandidata.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128443558
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.