Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Čuvar/ica - vatrogasac/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Tehnički muzej Nikola Tesla
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
10.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Tehnički muzej Nikola Tesla
Kontakt:
pisana zamolba: Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, 1000
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Na temelju suglasnosti Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo (KLASA : 611-01/22-015/13 urbroj: 251-08-32/002-22-25 od 1. rujna 2022.) a u skladu sa Statutom Muzeja te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Tehnički muzej Nikola Tesla objavljuje
NATJEČAJ za radno mjesto: čuvar/ica – vatrogasac/ica – 1 izvršitelj/izvršiteljica za rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnika na dugotrajnom bolovanju) s probnim radom od dva mjeseca (redni broj 31. iz sistematizacije)
Uvjeti: •SSS (vatrogasnog smjera); •stečeno zvanje vatrogasac ili vatrogasni tehničar •sklonost timskom radu •zdravstvena i psihofizička sposobnost za izvršavanje poslova vatrogasca Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti: •životopis •dokaz o stečenoj stručnoj spremi (vatrogasac ili vatrogasni tehničar) •elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima o stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje •uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci •navesti svoje kontakt podatke, (broj telefona, e-adresu). Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili preslici. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Osobe koja se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o invaliditetu. Prijavom na natječaj smatra se da su kandidati dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Sva dostavljena dokumentacija poslana je slobodnom voljom kandidata. Dostavljena natječajna dokumentacija koristi se isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Prijavom na natječaj smatra se da su kandidati dali privolu, ako budu izabrani, da se njihovi osobni podaci objave na mrežnoj stranici Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Kandidati/tkinje koji/e ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem i uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor na temelju kojega će se izvršiti ocjena i konačni izbor. Za kandidata/kandidatkinju koji se ne odazove na poziv za intervju smatrat će se da je odustao od poziva po ovom natječaju.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog natječaja na internetskim stranicama Tehničkog muzeja Nikola Tesla i objave u biltenu HZZ-a. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za natječaj – čuvar/ica vatrogasac/ica“ ili na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Za natječaj – čuvar/ica vatrogasac/ica“. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Natječaj je otvoren do 10. prosinca 2022. O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke o izboru objavom obavijesti o izabranom kandidatu/tkinji na internetskim stranicama Tehničkog muzeja Nikola Tesla https://tmnt.hr/hr-hr/ sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128413879
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.