Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 19.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Čistač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d.
Kategorija:
Mjesto rada:
Dubrovnik
Rok prijave:
19.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d.
Kontakt:
Ostale informacije:
Društvo TUP d.d., Dubrovnik, Svetoga Križa 3,OIB: 35911849065 (dalje u tekstu: TUP d.d.) zastupano po članu uprave Mariji Šimunović, na temelju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta društva TUP d.d. od dana 05. srpnja 2022. godine, raspisuje sljedeći NATJEČAJ za radno mjesto ČISTAČICA
Podaci o radnom mjestu: NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE: Odjel tekućeg održavanja NAZIV RADNOG MJESTA: Čistačica BROJ IZVRŠITELJA: jedan (1) VRSTA RADNOG ODNOSA: na neodređeno vrijeme PROBNI RAD: nije potrebno RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme MJESTO RADA: Dubrovnik SMJEŠTAJ: ne NAKNADA ZA PRIJEVOZ: da NATJEČAJ VRIJEDI OD: 09.12.2022. godine NATJEČAJ VRIJEDI DO: 19.12.2022. godine RAZINA OBRAZOVANJA: NKV/NSS RADNO ISKUSTVO: nije potrebno POSEBNI UVJETI: nije potrebno

OPIS POSLOVA: obavlja poslove čišćenja i pranja,
održava čistoću prostora u objektu Društva,
svakodnevno čisti okoliš te vodi brigu o kantama za smeće i održava čistim spremište za otpad
svakodnevno nakon završetka rada provjerava da li su svi prozori zatvoreni te zaključava sve ulaze u poslovne prostorije Društva,
obavlja i druge poslove po nalogu nadređene osobe

Upute za prijavu: Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijava na natječaj treba sadržavati najmanje: ime i prezime, adresu, broj telefona/mobitela i/ili e-mail adresu kandidata/kinje, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu. Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti: kratak životopis,
presliku važeće osobne iskaznice,
uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje će se predočiti izvornik. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021), koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog natječajnog postupka kandidati/kinje ostvare najveći/isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat/kinja koji se u svojoj prijavi pozvao na pravo prednosti te isto dokazao. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka). Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno s zadnjim danom natječajnog roka. Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osobe koje ne podnesu uredne, potpune i pravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće smatrati kandidatima/kinjama prijavljenima na natječaj. Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati/kinje su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest (6) mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, kada se čuvaju do završetka tog postupka. Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru sposobnosti kandidata/kinja intervjuom. Na provjeru sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. O području provjere sposobnosti te mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najmanje dva (2) dana prije održavanja i to putem elektroničke pošte/broja telefona/mobitela koje su naveli u prijavi. Prijava se, sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: TUP d.d. Svetoga Križa 3 20000 DUBROVNIK s naznakom „Natječaj za radno mjesto Čistačica“, putem pošte preporučeno ili osobno u sjedište trgovačkog društva. O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte/broja telefona/mobitela ili pismeno na adresu prebivališta navedenu u prijavi na natječaj. Društvo zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama. Obavijest o poništenju natječaja kandidati/kinje će dobiti pisanim putem. Ovaj natječaj objavit će se s danom početka njegova važenja u sredstvima informiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno članku 32. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020, 18/2022), u Dubrovačkom dnevniku, te službenoj web stranici društva TUP d.d. TUP d.d. član uprave Marija Šimunović
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128683455
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.