Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.01.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Čistač/ica- spremač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
31.01.2022.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ
Kontakt:
osobni dolazak: STJEPANA RADIĆA 1, METKOVIĆ
pisana zamolba: Stjepana Radića 1, Metković
Ostale informacije:
Metković, 22. siječnja 2022. godine Na temelju Zakona o radu, Članka 26. stavka 3. Statuta Ustanove za kulturu i sport Metković (u daljnjem tekstu: Ustanove), Članka 6. stavaka 2. i 3. Pravilnika o radu Ustanove, te Odluke Upravnog vijeća donesene na 3. sjednici održanoj 21. siječnja 2022. godine, ravnateljica Ustanove za kulturu i sport Metković, raspisuje sljedeći: OGLAS za prijam djelatnika/ce na radno mjesto „Čistač/ica- spremač/ica“ na određeno vrijeme od tri mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao uz probni rad od jednog mjeseca, u Ustanovi za kulturu i sport Metković – 1 izvršitelj/ica Osnovni podaci o radnom mjestu: Radno mjesto: Čistač/ica- spremač/ica Stručno znanje: – niža ili srednja stručna sprema općeg smjera – najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – stručne i radne sposobnosti Kandidat za prijavu mora priložiti: - vlastoručno potpisanu molbu - kratki životopis s naznačenom adresom, OIB-om i kontakt telefonom - dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice) - dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrde kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme)) - presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom kandidat dokazuje postojanje evidentiranog staža, ne starije od mjesec dana - presliku uvjerenja da kandidat nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo, nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci. Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid prije zasnivanja radnog odnosa. Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i prijava se neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), uz prijavu na oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog oglasa i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete oglasa bit će pozvani na razgovor (intervju) kako bi se utvrdile sposobnosti i motivacija za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta. Razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno obavlja imenovano Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam djelatnika/ce na radno mjesto „Čistač/ica- spremač/ica“ na određeno vrijeme od tri mjeseca s probnim rokom od jednog mjeseca u Ustanovi za kulturu i sport Metković (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Nakon obavljenog razgovora sačinjava se pisano izvješće na temelju kojeg se predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je na obavljenom razgovoru pokazao najbolju sposobnost i motivaciju za oglašeno radno mjesto. Svi kandidati koji pristupe razgovoru odgovaraju na istih 5 pitanja. Svaki član Povjerenstva za svako pitanje kandidatu dodjeljuje određen broj bodova u rasponu od 1 do 10, a kandidat može ostvariti ukupno najviše 50 bodova, tako da se broj bodova koji su članovi Povjerenstva dodijelili pojedinom kandidata zbraja, te se nakon toga dobiveni rezultat dijeli s brojem članova Povjerenstva. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na Oglas. Nakon izbora odabrani kandidat se o trošku Ustanove za kulturu i sport Metković upućuje na liječnički pregled radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje poslova „Čistač/ica- spremač/ica“. Ako se liječničkim pregledom utvrdi da kandidat nije sposoban za obavljanje poslova „Čistač/ica- spremač/ica“ s kandidatom se neće zasnivati radni odnos. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web stranici Ustanove www.metkovic.hr. Prijave se podnose osobno ili poštom, preporučeno na adresu: Ustanova za kulturu i sport Metković, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom (Prijava na oglas - za radno mjesto „Čistač/ica- spremač/ica“), nakon objave ovog oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Ustanove www.metkovic.hr, u roku od 8 dana od dana objave, a zaključno s datumom 31. siječnja 2022. godine. Prijavom na Oglas, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Ustanova kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679. Objavom rezultata oglasa na službenim mrežnim stranicama Ustanove – www.metkovic.hr smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima Oglasa. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Zadržava se pravo poništenja Oglasa bez obrazloženja. Ravnateljica: Zrinka Mijoč, v.r.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
119942755
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.