Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Čistač/čistačica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA OKUČANI
Kategorija:
Mjesto rada:
Gornji Bogićevci
Rok prijave:
09.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
GORNJI BOGIĆEVCI, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
10 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA OKUČANI
Kontakt:
pisana zamolba: Osnovna škola Okučani, A. Stepinca 5, 35430 Okučan
Ostale informacije:
OSNOVNA ŠKOLA OKUČANI, A. STEPINCA 5, OKUČANI, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 7/17.,68/18. 98/19.,64/20. i 151/22 ) i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Okučani raspisuje

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
SPREMAČA/ICE s mjestom rada u PŠ Smrtić u Smrtiću
1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 10 sati ukupnog tjednog radnog
vremena
na natječaj se mogu javiti osobe oba spola

UVJETI: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19,151/22) kandidati morajuimati završenu osnovnu školu.
Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

UZ PISANU I VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU NA NATJEČAJ POTREBNO JE PRILOŽITI: životopis,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o državljanstvu,
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Navedenu dokumentaciju dostaviti u neovjerenoj preslici jer istu ne vraćamo. Izabrani kandidat obvezan je nakon izbora dostaviti izvornike istih.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%-20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na procjenu radnih, stručnih i drugih sposobnosti. Mjesto ,vrijeme, način i područje procjene objavit će se na web stranici Škole: http://os-okucani.skole.hr najkasnije 3 dana prije provjere. Kandidat koji se ne odazove procjeni ne smatra se kandidatom.
Podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidati su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s prilozima dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Okučani, Alojzija Stepinca 5, 35430 Okučani, s naznakom „Za natječaj“. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem školske web stranice http://os-okucani.skole.hr
Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu obavijestit ćemo poštom.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129989742
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.