Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrator komunalnih poslova / administratorica komunalnih poslova  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Komunalno društvo Viškovo društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelanosti
Kategorija:
Mjesto rada:
Viškovo
Rok prijave:
02.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
VIŠKOVO, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike excel
word
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Komunalno društvo Viškovo društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelanosti
Kontakt:
pismena zamolba: Saršoni 19, 51216 Viškovo
Ostale informacije:
Opis i popis poslova: sudjeluje u koordinaciji rada djelatnika u suradnji sa poslovođom i po nalogu uprave,
sudjeluje u izdavanju naloga za rad i izvršavanju pojedinih poslova u suradnji s poslovođom i nadređenim rukovoditeljem,
priprema i analizira radne naloge, analize cijena usluga, u suradnji s upravom izrađuje troškovnike i tablice za praćenje i ugovaranje cijena za radove iz svoje nadležnosti,
sudjeluje u izradi računa za izvršene mjesečne usluge i evidenciji o podmirenju istih,
vodi evidenciju o pristiglim i izdanim računima, njihovom plaćanju, prometu i stanju poslovnog računa društva i o tome dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje izvještava upravu,
surađuje u vođenju poslovne evidencije kreditnih kartica, računa društva, kredita, pozajmica i plasmana društva,
prati usklađenost radnih naloga i kalkulira potrošnju po njima te radi specifikaciju utrošenog rada i materijala po radnim nalozima,
sastavlja temeljnice u financijsko-materijalnom knjigovodstvu i obradi radnih naloga,
vodi evidenciju skladišta sa primkama, izdatnicama i ostalom skladišnom dokumentacijom,
kontira sve dokumente vezane za knjigovodstvo sukladno zakonskim propisima, računovodstvenim standardima i dobroj poslovnoj praksi,
u suradnji sa administrativnom tajnicom kontaktira sa računovodstvenim servisom, sastavlja obračune o poslovanju tvrtke kao cjeline i obračune po pojedinim odjelima, periodične obračune i godišnji obračun,
o svom radu vodi urednu evidenciju i po potrebi izvještava Upravu,
daje prijedloge neposrednom rukovoditelju za nabavu potrebnog materijala u svom dnevnom poslovanju, brine o zalihama i potrošnji istih,
upravlja tehničkom arhivom, unosi i arhivira sve korekcije na tehničkoj dokumentaciji
sudjeluje u organizaciji rada reciklažnim dvorištem i gospodarenju otpadom i drugim djelatnostima iz domene rada društva koje mu se povjere,
redovito prati zakonsku regulativu vezanu uz gospodarenje otpadom,
popunjava propisane očevidnike, naloge i ostalu dokumentaciju definiranu zakonskim odredbama, napucima i odlukama uprave društva,
sudjeluje u postupcima javne nabave, izrađuje specifikacije materijala, opreme i sredstva rada potrebnih za nabavu,
sudjeluje u dežurstvima, pripravnosti, manifestacijama, akcijama otklanjanja elementarnih i drugih nepogoda, kao i u vježbama radi ispunjavanja zadaća opće zaštite čovjekove okoline i dr.,
obavlja i druge poslove po nalogu i uputama Uprave.
Posebne odgovornosti radnika: odgovara za zakonitost rada, u skladu sa zakonskim propisima, autonomnim općim aktima društva i ugovorom o radu,
odgovara za urednost i istinitost evidencije koje je dužan voditi,
za svoj rad odgovara neposrednom rukovoditelju i direktoru.
Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 21. listopada 2020. godine ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA za primanje radnika/ce u radni odnos na neodređeno vrijeme Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2020. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:
a) Neodređeno vrijeme RADNO MJESTO: Administrator komunalnih poslova (M/Ž)
BROJ IZVRŠITELJA: 1 UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA: - IV. stupanj stručne spreme (SSS) ekonomske ili tehničke struke, - radno iskustvo 1 (jedna) godina na istim ili sličnim poslovima, - poznavanje rada na računalu, - znanje barem jednog svjetskog jezika, - opće organizacijske sposobnosti. PROBNI RAD: 6 mjeseci POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije Natječaj se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Komunalnog društva Viškovo d.o.o., www . kd-visk o v o . hr , oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem elektronske prijave i oglasnoj ploči Komunalnog društva Viškovo d.o.o. O natječaju će se elektronski obavijestiti i osnivač Općina Viškovo.
Opći uvjeti natječaja: U natječaju se pored uvjeta navode opis i popis poslova iz sistematizacije radnih mjesta.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Za radno mjesto pod a) 1.: obvezno osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te adresa elektroničke pošte), životopis, presliku diplome/svjedodžbe, presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole (sa obje strane), dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima iz matične evidencije, ili presliku ugovora o radu, ili rješenja o rasporedu, ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.), poznavanje rada na računalu za koje će se provesti testiranje, i preslika svjedodžbe ili potvrde tečaja za poznavanje jednog stranog jezika.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata predočit će se izvornik isprava. Prijave moraju biti dostavljene do 02.11. 2020. godine u 10.00 sati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili osobno na adresu Komunalno društvo Viškovo d.o.o., Saršoni 19, 51216 Viškovo, sa naznakom "Za natječaj - " Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu. Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje. Po zaprimljenim prijavama iste će se obraditi prema uvjetima ispunjavanja uvjeta natječaja za pojedina radna mjesta. Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo imenovano za odabir, provesti će usmeni razgovor u trajanju do 10 minuta, na koji će biti pozvani kandidati putem e-maila ili telefonskim pozivom. Za radno mjesto pod a) izvršit će se i testiranje za poznavanje rada na računalu. Prije odlučivanja na Nadzornom odboru odabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu morati predočiti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Nakon usmenog razgovora za radnika na neodređeno za radno mjesto pod a) 1. i testiranja; obraditi će se prijave i predložiti će se Nadzornom odboru Odluka o izboru kandidata za pojedina radna mjesta sa planiranim datumima zapošljavanja. Pri tome će se predložiti stupnjevano zapošljavanje sukladno potrebama poslodavca. Prije zasnivanja radnog odnosa odabrani kandidat biti će upućen u trošku poslodavca na prethodni pregled ovlaštenoj ustanovi, odnosno specijalisti medicine rada u privatnoj praksi, s uputnicom koja sadrži podatke o vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja za ocjenu njegove sposobnosti za obavljanje ovih poslova. Po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora sa odabranim kandidatima sklopiti će se ugovor o radu na (ne)određeno vrijeme sa traženim probnim radom sukladno Pravilniku o radu. U slučaju izmijenjenih okolnosti o kojima odlučuje poslodavac, ovaj natječaj, ili dio natječaja za zapošljavanje može se poništiti.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109766166
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.