Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrativni referent/administrativna referentica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Kategorija:
Mjesto rada:
Varaždin
Rok prijave:
05.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Kontakt:
pisana zamolba: Koprivnička 51, 42000 Varaždin
Ostale informacije:
Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija (KLASA: 112-01/23-01/0136; URBROJ: 532-02-01/1-23-02 od 6. travnja 2023. godine) i članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu (dalje: Arhiv) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Arhiva ravnatelj Državnoga arhiva u Varaždinu raspisuje: JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta
2. Administrativni referent, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
Uvjeti: SSS upravnog ili općeg smjera
temeljna informatička osposobljenost i vještine
znanje jednoga stranog jezika,
probni rad 2 mjeseca

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja: životopis,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
dokaz o državljanstvu,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za arhivskog tehničara–za radnomjesto pod br. 1.
elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana)

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će obavješteni o terminu intervjua.
Za kandidata koji se ne odazove na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od objave javnog natječaja. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin, s naznakom: ˝Za natječaj na radno mjesto“
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.
Opis poslova: vođenje uredskog poslovanja i pismohrane
otprema pošte
vodi knjigu pošte i kontrolnik poštarine
poslovi prijepisa
poslovi fotokopiranja
obavlja druge poslove po nalogu ravnatelja
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133655239
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.