Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

6. stručni/a suradnik/ca u odjelu za prioritete programa erasmus+ u obrazovanju  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
03.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Engleski jezik
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Kontakt:
pisana zamolba: [email protected]
Ostale informacije:
6. stručni suradnik u Odjelu za prioritete programa Erasmus+ u obrazovanju, 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2027. godine, na rad u punom radnom vremenu, radi povećanja opsega poslova Agencije Uvjeti: - završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili pripravnik - aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu - aktivno znanje rada na računalu. Opis poslova navedenog radnog mjesta: - obavlja poslove i zadatke iz svog područja rada i nadležnosti Odjela, uz pomoć i potporu nadređene osobe - obavlja stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu i izradu dokumentacije, pripremu planova i izvješća, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar Agencije i izvan nje, uz stalan nadzor, te opće i specifične upute nadređene osobe - informira i savjetuje potencijalne prijavitelje, korisnike i ostale dionike tijekom cjelokupnog projektnog ciklusa te putem mrežnih stranica i društvenih mreža, informativnih i promotivnih materijala, fizičkih i virtualnih događanja - izrađuje i distribuira promotivne, informativne i edukativne materijale za informiranje potencijalnih korisnika, prijavitelja i ostalih dionika - priprema i objavljuje informacije o prioritetima i aktivnostima programa EU-a u nadležnosti putem mrežnih stranica i društvenih mreža i drugih platformi - sudjeluje u provedbi razvojnih aktivnosti - prikuplja, prati i obrađuje podatke vezane uz sudjelovanje zemalja sudionica programa u prioritetima programa EU-a iz područja obrazovanja i osposobljavanja - provodi evaluacije prioriteta programa EU-a te studije učinka tih prioriteta - prati indikatore za prioritete programa EU-a - planira i provodi aktivnosti predstavljanja SALTO-centra u zemlji i inozemstvu - obavlja poslove vezane uz transnacionalne aktivnosti usavršavanja potencijalnih prijavitelja i korisnika - sudjeluje u pripremi i objavi natječaja za aktivnosti programa u nadležnosti - sudjeluje u postupku prikupljanja projektnih prijedloga te njihove evaluacije - sudjeluje u postupku dodjele financijske potpore - sudjeluje u pripremi i izdavanju ugovora o dodjeli financijske potpore te njihovom praćenju - obavlja analize izvješća korisnika - surađuje s nacionalnim državnim i javnim tijelima te tijelima EU-a, nacionalnim agencijama za program Erasmus+, obrazovnim ustanovama i drugim institucijama - sudjeluje u provedbi mreža, inicijativa i projekata EU-a u skladu s ugovornim odredbama i drugim uputama - sudjeluje u radnim skupinama relevantnih nacionalnih i inozemnih tijela i tijela EU-a vezano uz provedbu prioriteta i aktivnosti programa u nadležnosti Odjela - osigurava odgovarajuće pohranjivanje i čuvanje dokumentacije te odgovarajućeg revizorskog traga iz svog područja rada - odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svog područja rada i nadležnosti Odjela u skladu s europskim, nacionalnim i internim propisima i pravilima - sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i prostorija za sastanke - obavlja ostale poslove po nalogu nadređene osobe. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod. Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o dokumentaciji dostavljenoj na ranijim natječajima): 1. životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, u najnovijoj verziji Europass životopisa iz 2020. u .pdf formatu https://europa.eu/europass/hr, 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, 3. presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice, 4. presliku dokaza o stečenoj razini visokog obrazovanja (preslika diplome; uz inozemne obrazovne kvalifikacije dokaz o provedenom postupku priznavanja u svrhu zapošljavanja), 5. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i na kojoj razini obrazovanja (e-radna knjižica), 6. presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. U motivacijskom pismu treba jasno obrazložiti motivaciju i interes za prijavljeno radno mjesto. U slučaju prijave na više radnih mjesta, zasebno motivacijsko pismo podnosi se za svako prijavljeno radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku. Kao radni staž za određeno radno mjesto priznaje se onaj radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na traženoj razini obrazovanja i odgovarajućim poslovima (e-radna knjižica). Kao dokaz o radnom stažu neće biti priznate druge potvrde koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje iz kojih nije vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i razina obrazovanja odnosno iz kojih nisu vidljive prijave na mirovinsko osiguranje. Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i selekcijskog/ih razgovora (jedan ili dva kruga razgovora). Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana. Pisano testiranje uključuje i psihologijsko testiranje. Kandidati koji su pristupili psihologijskom testiranju Agencije za mobilnost i programe Europske unije unatrag 12 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovog natječaja u Narodnim novinama, neće se uputiti na ponovno psihologijsko testiranje, već će im se priznati rezultati posljednjeg psihologijskog testiranja. Na temelju rezultata testiranja i selekcijskih razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno s 3. veljače 2023. godine: - putem e-mail adrese: [email protected] (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta) - osobno ili poštom na adresu: Auris Holt d.o.o. – Antal international Network - Croatia Visočička 11 10 000 Zagreb s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, a ako je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom zaprimanja. O obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na https://ampeu.hr/o-nama/obrada-osobnih-podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129665219
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.