Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 15.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

59. administrativni tajnik/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Kategorija:
Mjesto rada:
Kaštel Štafilić
Rok prijave:
15.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
KAŠTEL ŠTAFILIĆ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Vrsta zaposlenja:
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt:
pismena zamolba: Ul. grada Vukovara 33, 10000 Zagreb
Ostale informacije:
Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, 92/2005, 107/2007, 27/2008, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 37/2013, 38/2013, 138/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/2017 i 70/2019) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine, 100/2011), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo unutarnjih poslova za 2019. godinu, Klasa:112-01/19-06/2, Urbroj:511-01-156-19-12 od 23.05.2019.godine, Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo unutarnjih poslova u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta: Postaja aerodromske policije Resnik administrativni tajnik/ica – 1 izvršitelj Stručni uvjeti: gimnazija ili srednja strukovna škola Obavezno je da kandidati/kinje ispunjavaju i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da: a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra/ice struke ili stručnog specijalista/ice ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika/ce struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem ili trogodišnjem trajanju; b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje; c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima (nema više od jedne godine radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci); d) ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1.Zakona o državnim službenicima. Kandidati/inje moraju biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana i smiju imati do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale (ukoliko se ne radi o prvom zaposlenju). Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona. U prijavi na Javni poziv kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OiB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) i redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju. Obrazac prijave nalazi se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova (https://mup.gov.hr ). Uz ispunjeni obrazac prijave, a u kojemu je potrebno navesti sva radna mjesta iz javnog poziva za koja se prijavljuje, obavezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta: 1. životopis, 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili svjedodžbe), 3. elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( preslika ) 4. dokaz državljanstva (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice) 5. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente. Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, te za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bit će pozvani na razgovor (intervju). Nakon provedenog postupka i obavljenog razgovora (intervjua), odluku o izboru kandidata/kinje donosi ministar unutarnjih poslova. O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni putem e -maila ili telefona. Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama. Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnog službenika/ce, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima Zagreb, Ulica grada Vukovara 33 s naznakom "za javni poziv“ Javni poziv će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje(www.hzz.hr) i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova (https://mup.gov.hr ).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103505399
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.