Za potencijalne kandidate

Pitanja koja bi vam postavili u Appleu na razgovoru za posao

Pitanja koja bi vam postavili u Appleu na razgovoru za posao

Za razliku od osamdesetih kada je Steve Jobs svaki svoj dan provodio u uredima Applea i kandidatima za posao postavljao pitanja poput: "Jeste li djevac/djevica?", danas je situacija prilikom zapošljavanja u tom tehnološkom divu ipak malo drukčija.

Kompanija je sada puno veća i Jobs nije svakodnevno prisutan, no unatoč tome pitanja koja se postavljaju prilikom itervjua za posao nisu nimalo laka. Najviše se postavljaju visokotehnološka pitanja i ona koja se tiču osobnog života, a ovo su ona najzanimljivija koja su se postavljala za različita radna mjesta u Appleu.

  1. Kako biste se bavili tehnologijom a da nitko ne zna da se njome bavite?
  2. Opišite proces proizvodnje određene komponente u iPhoneu.
  3. Ako u aparat za sokove stavite 1 dolar, a on vam izbaci proizvod vrijedan 75 centi, kako ćete analizirati što je krenulo krivo?
  4. Postoji mogućnost da kandidatu pokažu A5 čip i upitaju ga kako se proizvodi.
  5. Zašto niste nastavili raditi u kompaniji u kojoj ste stažirali?
  6. Napišite funkciju koja pomoću rekurzije izračunava faktor broja.
  7. U nizu brojeva od 1 do n samo će se jedan broj ponoviti. Kako možete izračunati koji je to broj?

Srijeda, 18.05.2011. / business.hr