DK Recruitment service je međunarodna agencija za regrutaciju koja djeluje u cijeloj Europskoj uniji. Tvrtka je osnovana 2007. godine. Od 2007. godine zaposlili smo više od 8000 kvalificiranog osoblja diljem Europe. Naša tvrtka je aktivna u sljedećim djelatnostima: građevinarstvo, industrija, proizvodnja hrane, zdravstvo, hotelsko-ugostiteljska te djelatnosti distribucije i logistike.


Čelični konsturktori (m/ž)
- Norveška

Tražimo čelične konstruktre za rad na različitim projektima u Norveškoj.

Zadaci:
 • Čitanje i tumačenje radne planove i popisa čelika za posao
 • Izvršavanje radove prema uputama u planovima
 • Provjera čeličnih šipki ili mreža na potrebnu dužinu, rezanje vijcima za rezanje, giljotinom i pilom
 • Sastavljanje armaturnih šipki ili mreža zavarivanjem, žicom ili rezanjem na predodređenim mjestima unutar betona
 • Izrada čeličnih armatura za korištenje kao grede, uporišta jastučićima ili zasebnih jedinica
 • Spajanje montažnih jedinica u velike dijelove i postavljanje armature spremni za sipanje betona
 • Potrebno je dobro poznavanje engleskog jezika
 • Iskustvo rada u inozemstvu su velika prednost
 • Svi kandidati moraju znati čitati tehničku dokumentaciju
 • Garantiramo najmanje 37,5 radnih sati tjedno
 • Dugoročan posao
Ostale prednosti:
 • Satnica je 176 NOK (brutto), mjesečna plaća od 28.160 NOK (oko 3200 €)
 • Naknada troškova prijevoza
 • Plaća svaka 2 tjedna
 • Isplate prekovremenih radnih sati (obično 1,5x)
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme (3 mjeseca probni rok)
 • Radna odjeća i alati osigurani od strane poslodavca
 • Smještaj osiguran od strane poslodavca (250 EUR za 2 tjedna)
 • Pomoć oko prijave i otvaranja bankovnog računa
 • Mogućnost učenja norveškog jezika
Zahtjevi:
 • Dobro poznavanje engleskog jezika
 • Najmanje 3 godine iskustva na sličnim poslovima
 • Fleksibilnost
 • Odgovornost
 • Dobro zdravlje
 • Spremnost za rad u inozemstvu na duže vrijeme
Informacije o postupku zapošljavanja:
U slučaju interesa pošaljite nam sljedeće:
 • Detaljan CV na engleskom jeziku
 • Poželjna fotografija (idealno u radnom okruženju)
 • Svi certifikati povezani sa radnim iskustvom
 • Pisma preporuke prethodnih poslodavaca za posljednjih nekoliko godina (vrlo je važno da možete dokumentirati najmanje 3 godine iskustva s pisanim referencama ako ste završili školovanje za stolara. U slučaju da niste stolar po struci potrebno je dokumentirati najmanje 5 godina iskustva s pisanim referencama.)
Možete nas kontaktirati putem e-maila: info@dkrs.sk, putem telefona na +421 47 56 22 620, +421 910 98 30 36, +421 910 901 936.

Naš web je www.dkrs.sk. Možete i pratite nas na Facebooku: DK Recruitment ServicesDK Recruitment Services in an international recruitment agency which operates in the whole European Union. The company was established in 2007. Since 2007 we place more than 8000 qualified personnel Europe wide. Our company is active in construction, industry, food production, healthcare, hotel and catering and distribution & logistics.


Steel fixers (m/f)
- Norway

We are looking for steel fixers to work on various projects in Norway.

Tasks:
 • Read and interpret working plans and steel lists for the job
 • Set out the work from these instructions
 • Make steel bars or mesh the required length by cutting them with bolt cutters, guillotines and power saws
 • Assemble the reinforcing bars or mesh by welding, wiring or clipping into predetermined locations within the concrete
 • Fabricate steel reinforcement as beams, footing pads or special units
 • Join the prefabricated units together for large sections of high rise or civil projects, and position the reinforcement ready for concrete pours
 • Good knowledge of English is required
 • Experiences from abroad are a big advantage
 • All candidates must be able to read technical documentation
 • Guarantee a minimum of 37.5 hours per week
 • Long-term jobs
Other advantages:
 • Hourly rate is 176 NOK (gross)
 • Monthly salary of 28 160 NOK (about 3200 euros)
 • Travel allowance
 • Week hours: minutes + injury time 37.5 hours
 • Salary every 2 weeks
 • Overtime payments (typically 1.5x)
 • Employment contract for an unlimited period (3 months trial period)
 • Work clothes and tools are provided by the employer
 • Accommodation is provided by the employer, payable by the applicant (250 EUR for 2 weeks)
 • Help for registrations and bank accounts
 • Ability to learn the Norwegian language
Requirements:
 • Good knowledge of English
 • At least 3 years’ experience working with similar
 • Flexibility
 • Responsibility
 • Good health
 • Willing to work abroad for longer
Information about the procedure of interview:
In case of interest please send the following:
 • detailed CV in English
 • Photo (ideally at work)
 • All certificates related work experiences
 • letters of reference from previous employers for recent years (It's very important that you can document at least 3 years of experience with written references if you studied as a carpenter carpenter If you do not have a school you need to document at least 5 years of experience with written references
You can contact us by email: info@dkrs.sk, by phone on +421 47 56 22 620, +421 910 98 30 36, +421 910 901 936.

Our web is www.dkrs.sk. ou can also follow us on facebook: DK Recruitment Services

Brza prijava
Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr oglasnikpopusti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare