Vedrana Jelušić Kašić – EBRD

Vedrana Jelušić Kašić Vedrana Jelušić Kašić direktorica je EBRD-a za Hrvatsku od 2013. Preuzimanjem šireg raspona dužnosti, 2016. promovirana je u regionalnu direktoricu za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Slovačku. EBRD je do sada uložio više od 3.6 milijarde eura kroz 195 projekt u Hrvatskoj. Prije preuzimanja dužnosti direktorice EBRD-a za Hrvatsku, upravljala je investicijama EBRD-a u sektoru hrane, pića i maloprodaje u jugoistočnoj Europi. U tijeku 17-godišnje karijere u EBRD-u, sudjelovala je u preko 100 projekata u vrijednosti iznad 1,7 milijardi eura u jugoistočnoj Europi, ZND-u i Rusiji. Vodila je projekte s ključnim regionalnim i multinacionalnim kompanijama te vodećim bankama u regiji. Bogato radno iskustvo stjecala je u uglednim organizacijama, kao što su Raiffeisen bank Austria d.d. Zagreb, Merrill Lynch Private Client Group u Bostonu, Massachusetts, u Hrvatskoj narodnoj banci i u Središnjoj agenciji za vrijednosne papire u Italiji, Monte Titoli S.p.A., Milano. Diplomirala je ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu, usavršavala se na bečkom Institutu za Ekonomske znanosti, te magistrirala na Brandeis University u Massachussetsu, SAD. Koautorica je knjige o međunarodnom računovodstvu te autorica brojnih stručnih članaka u nacionalnim poslovnim publikacijama. U srpnju 2013. godine stekla je diplomu Non-Executive Director od strane londonskog Financial Times-a.